je nedele 1.10.2023  
     Vega  Vydané CD  Tvorba  Fotoalbum           Kontakt

Najbližšie vystúpenia

6.10.2023 17:00

Nitrianske Sučany - Mesiac úcty k starším

8.10.2023 15:00

Kolačno - Mesiac úcty k starším

14.10.2023 15:00

Dolné Vestenice - Mesiac úcty k starším