je nedele 21.07.2024  
     Vega  Vydané CD  Tvorba  Fotoalbum           Kontakt

Najbližšie vystúpenia

13.10.2024 15:00

Dubnica nad Váhom

  • Celovečerné programy

Okrem uvedených albumov skupina VEGA realizuje i celovečerné programy pri príležitostí významných jubileí, resp. významných udalostí, ako napr. Deň matiek, MDŽ, aktívy dôchodcov, vianočné programy, ako aj programy pri príležitosti rôznych cirkevných podujatí a pod. Pravidelne vystupuje i v rámci podujatí Kultúrneho leta v rôznych mestách Slovenka.

  • Rok 2013

Po štvorročnej prestávke v roku 2013 vyšlo CD s názvom Jemné pohladenie. Už samotný názov albumu napovedá, aký typ piesní sa na ňom nachádza. Sú to piesne romantické, citlivé , ktorým lesk dodávajú tóny gitary Petra Šimu. Väčšina z nich je opäť z autorskej dielne Petra Mihálku a Milana Luchavu. Spevácke duo Márie Luchavovej a Jozefa Boháča dotvára celkový obraz tohto albumu. Pri počúvaní piesní máte naozaj dojem, že vás niekto jemne hladí.

  • Rok 2009

Album Odkaz lásky bol vydaný v decembri roku 2009. Opäť v ňom prevládajú piesne z autorskej dvojice Peter Mihálka a Milan Luchava. Sú na ňom však i piesne ľudové, v úprave kapelníka Petra Mihálku. Vyzdvihnúť treba pieseň „IBA PROSÍM“, ktorá vznikla spojením hudby Petra Mihálku a textu pána KrasoslavaKapetána, Slováka, žijúceho v Srbsku, v ktorom vyznáva lásku k slovenskému kraju a túžbu po domove. Lásku k svojmu rodisku – Valaskej Belej - vyjadril i textár Milan Luchava a spojením s hudbou Pera Mihálku vznikla pekná lyrická pieseň Rodná dedina.

  • Rok 2007

Koncom roku 2007 vyšiel ďalší album pod názovmOheň v srdci horí. Tak ako predchádzajúce tituly, i tento je venovaný láske. O láske sa spieva nielen v piesňach, ale lásku symbolizuje i oheň v srdci na titulnej strane, ktorú graficky navrhol Mgr. Art. Martin Navrátil. Tento album tvoria v prevažnej miere vlastné piesne , ktoré sú opäť od autorskej dvojice – Peter Mihálka ( hudba) a Milan Luchava (texty). Album obsahuje i mix piesní z predošlých albumov pod názvom Vegamix.

  • Rok 2005

Ako už tradične u skupiny VEGA býva, koncom roku vyšiel opäť nový CD album. Tentokrát pod názvom Si moja múza. Múza v ňom symbolizuje cit lásky, ktorý tak často absentuje v reálnom živote, avšak v albume rezonuje takmer z každej piesne albumu. Ako je už tradíciou skupiny VEGA - Hudbu k väčšine piesní zložil a aranžoval kapelník - Peter Mihálka. Slovom piesne oživil - náš textár - Milan Luchava.Návrh grafického obalu pochádza z autorskej dielne mladého umelca Bc. Martina Navrátila z Nitr. Sučian.

  • Rok 2004

Album Láska, láska... vyšiel koncom roku 2004. Ako už samotný názov napovedá, venovaný je láske. Všetky piesne sú plné lásky. Lásky k rodnému kraju, matke, otcovi, mužovi, či žene. Hudbu k väčšine piesní zložil a aranžoval kapelník - Peter Mihálka. Slovom piesne oživil - náš textár - Milan Luchava.

  • Rok 2003

Koncom roku 2003 vyšiel album piesní pod názvom Ty si jedna ruža. Obal, i úvodná pieseň ospevuje ružu ako symbol ženy. Album obsahuje vlastné piesne, piesne s nádychom Jadranu, i piesne ľudové.

  • Rok 2002

V roku 2002 vyšiel album s pod názvom K Tebe volám, ktorý tvoria piesne s náboženskou tematikou. Sú to piesne, ktoré sa po dlhé roky hrávali v kostole v našej dedine, ako i piesne, novovytvorené. Vydavateľ albumu: SEMEŠ RECORDING. Ilustráciu obalu: akad. maliarka Mária Nemčeková.

  • Rok 2001

Album s názvom Dedinka moja vyšiel v roku 2001. Tvoria ho prevažne ľudové piesne zo stredného Slovenska, ale i niektoré nové , resp. novoupravené piesne. Vydavateľ albumu: SEMEŠ RECORDING. Ilustráciu obalu poskytla akad. maliarka Mária Nemčeková.

  • Rok 2000

V roku 2000 vydali CD s názvom: Evergreeny po našom.