je nedele 22.09.2019  
     Vega  Vydané CD  Tvorba  Fotoalbum           Kontakt

Najbližšie vystúpenia

6.10.2019 15:00

Žilina - Hotel Slovakia

23.10.2019 17:00

Nitrianske Sučany - Mesiac úcty k starším

6.11.2019 17:00

Bratislava - KD Ružnov - program Maji Velšicovej pre TV Šlager